Waarom het ANP partner is van #UseTheNews

Waarom het ANP partner is van #UseTheNews

#UseTheNews, de stem van jongeren voor de toekomst van het nieuws.

Het ANP richt zich niet alleen op de feiten en het nieuws van nu, maar het heeft ook oog voor de toekomst. Met de opmars van Generatie Z en Generatie Alpha komen er grote verschuivingen in nieuwsgebruik, nieuwsbeleving en nieuwsplatformen. Social natives, jongeren met de mobiel in de hand en de socials op het scherm, bepalen als nooit tevoren hoe de journalistiek zich ontwikkelt. Hoe blijft de nieuwssector in deze veranderingen dan geloofwaardig, betrouwbaar en levensvatbaar?

Het past in de rol van de nationale nieuwsvoorziener om op deze ontwikkelingen tijdig in te spelen. Het ANP heeft ook bij dit vraagstuk een maatschappelijke rol te vervullen. Net als de nationale persbureaus in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ondersteunt het ANP dan ook de organisatie #UseTheNews. Die ontwikkelt samen met jongeren, nieuwsmedia, onderzoekers en het onderwijs praktische oplossingen en denkrichtingen om de kloof tussen en jongeren en nieuws tijdig te dichten. 

Net als de nationale persbureaus in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ondersteunt het ANP #UseTheNews.

Net als de nationale persbureaus in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ondersteunt het ANP #UseTheNews.

#UseTheNews geeft jongeren een stem om mee te praten over het nieuws en om hun eigen nieuws te presenteren aan de Nederlandse nieuwsmedia. Het aanbod van traditionele media moet tenslotte uiteindelijk meer aansluiten bij jongeren, op de juiste platformen staan en inhoudelijk ook perspectief en herkenbaarheid bieden. Nieuwsmijding door jongeren die afhaken, is een gevaar voor de democratie. Daarom wil #UseTheNews jongeren ook nieuwswijzer en weerbaarder maken tegen desinformatie en polarisatie. 

Herstel of behoud van vertrouwen door jongeren in de journalistiek is cruciaal voor de maatschappij en het ANP wil  daar ook mee bezig zijn, onder meer door jongeren echt serieus te nemen en te begrijpen.

Het ANP is founding partner van #UseTheNews Nederland en is een van de ondersteuners van de organisatie. Het Commissariaat voor de Media heeft #UseTheNews al een 'belangrijk initiatief' genoemd voor de verbinding tussen nieuws en jongeren.

Meer over #UseTheNews?

Bekijk het op usethenews.nl